O nás
Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Rači obnovil svoju činnosť
v roku 1.1.1990.


Po Valnom zhromaždení MO MS, ktoré sa konalo
dňa 8.12.2013 pracuje výbor v tomto zložení:

Predsedníčka
Dozorný výbor
Copyright © 2018 "MAZUMA, s.r.o."  ·  All Rights reserved  ·  E-mail: matica@mazuma.sk
Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Rači
Sponzori v roku 2019
Ing. Mária Voznická EUR ING
Výbor
Mgr. Eva Šimoničová - podpredsedníčka, Račianska izba

Mgr. Martina Rovenská - tajomníčka, koordinátorka so školami (MŠ,ZŠ,SŠ)

Anna Lackovičová - pokladníčka, evidencia členskej základne

Želmíra Gerhátova - račianske tradície, komunikácia s farskými úradmi

Bc. Mária Herichová - predsedníčka DV

Ing. Rudolf Klokner - člen DV

Jozef Solár - člen DV
MAZUMA, s.r.o.