Január :
- rokovanie so starostom MČ Brat.-Rača o štatúte Račianskej pamätnej izby
- pozdrav MO MS v Kovačici
- regionálne a okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko 2019 - organizácia v spolupráci s MÚ
- návšteva spoločenského podujatia v družobnom MO MS v Devínskej Novej Vsi
Február :
- vyhodnotenie 23. ročníka autorskej literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet pre žiakov ZŠ a študentov G z Rače a Kovačice, otvorená kategória dospelých autorov
- príprava súťaží pre žiakov a študentov - Rozprávkové vretienko, Z bratislavských povestí
Marec :
- kontrola evidencie členstva MO MS v Bratislave - Rači
- zhodnotenie práce výboru MO MS a vedenia kroniky
- kontrola evidencie majetku MO MS
- spoluorganizácia súťaží : Rozprávkové vretienko - prednes rozprávok
Z bratislavských povestí - výtvarná súťaž
Pre tetu Ľudmilu - recitačná súťaž MŠ na počesť Ľ.Podjavorinskej
- účasť na oslavách vzniku 1. Slovenskej republiky a oslavy štátnosti Slovákov,
propagácia
- príprava zborníčka z literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet
Apríl :
- vyhodnotenie literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet, udelenie cien - nemecky kultúrny dom
- doplnenie expozície Račianskej pamätnej izby, príprava k prezentácii počas Hodov
- účasť na stavaní Mája, propagácia podujatia
- vyhodnotenie platenia členského, pokladničná a príspevková disciplína
- príprava Cyrilo - Metodských osláv
Máj :
- odborný lektorát v Račianskej pamätnej izbe počas Račianskych hodov
- účasť na Festivale slovenskej národnej piesne v Devínskej Novej Vsi
- spoluúčasť pri organizovaní Dňa matiek ( s MÚ a RKS), propagácia
- pozdravy k MDD pre ZŠ a MŠ v MČ Bratislava - Rača
Jún :
- vyhodnotenie vedenia kroniky MO MS
- organizácia poznávacieho zájazdu pre členov a milovníkov MO MS a ich  rodinných príslušníkov
- spoluúčasť na slávnostnom vyhodnotení najúspešnejších žiakov račianskych škôl
Júl :
- účasť na Cyrilo-Metodských oslavách na Devíne
- kontrola čerpania rozpočtu, zhodnotenie plnenia plánu činnosti
August :
- účasť na Matičných dňoch v Martine
- účasť na oslavách SNP ( v spolupráci s MÚ a Spolkom vyslúž. vojakov M.R.Štefánika)
September :
- spoluúčasť na oslavách výročia prijatia Ústavy SR ( 1.9.)
- pracovné rokovanie so zástupcami škôl o podujatiach a aktivitách na šk.rok 2019-20
- vyhlásenie 24.ročníka autorskej literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet
- účasť na Račianskom vinobraní 2019 - sprievod, lektorát a služby v Rač. pamät. izbe,
kontakt s hosťami zo zahraničia
- organizácia poznávacieho zájazdu do Kovačice
Október :
- účasť na oslavách dňa Ľ.Štúra v Modre
- úprava hrobu M. Alstera na račianskom cintoríne, spomienka naňho v spolupráci so školami
- účasť na podujatiach škôl k Svetovému dňu šk. knižníc ( 23.10.)
November :
- organizovanie spomienkovej slávnosti o Móricovi Alsterovi
- prerokovanie dodržiavania Stanov MS
- kontrola čerpania rozpočtu
- regionálna súťaž v prednese štúrovskej poézie Pieseň večne živá pre žiakov ZŠ a G
- spomienková slávnosť na Ľ.Štúra, M. Alstera a A.Hlinku
December :
- vyhodnotenie činnosti výboru
- vianočné posedenie pri stromčeku s vnúčatami
- príprava organizácie 25. matičného plesu

Stále úlohy :

- starostlivosť o hrob M.Alstera
- sledovanie matičnej tlače a propagácia podujatí MS
- lektorské služby v Račianskej pamätnej izbe
- udržiavanie kontaktov s družobnými MO MS v Devínskej Novej Vsi a v Kovačici

Copyright © 2014 "MAZUMA, s.r.o."  ·  All Rights reserved  ·  E-mail: matica@mazuma.sk
Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Rači
Plán činnosti
Copyright © 2018 "MAZUMA, s.r.o."  ·  All Rights reserved  ·  E-mail: matica@mazuma.sk