Vitajte !
Matica slovenská

“Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života
slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú
vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru
a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt
slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.”

Ples 2019
RJK 2018 - 2019
Račianska izba
Zájazdy v roku 2019
25. ples MO MS sa v roku 2019 sa neuskutoční.

Propozície na 23. ročník súťaže Račiansky jahovody kvet (literárna aj výtvarná časť)  nájdete v tomto odkaze.

Listina víťazov 22. ročníka RJK
V tomto roku chceme zorgani-zovať aspoň dva zájazdy pre členov a milovníkov Matice slovenskej zájazdy za poznaním slovenskej kultúry, histórie a reči.
Miestny odbor Matice slovenskej v Rači od roku 1998 prevádzkuje a gestoruje Račiansku izbu. Každoročne v nej usporiadava príležitostné výstavy či pripomína významných predkov i osob-nosti Rače.
Copyright © 2018 "MAZUMA, s.r.o."  ·  All Rights reserved  ·  E-mail: matica@mazuma.sk
Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Rači
Sponzori v roku 2018

Propozície na 23. ročník súťaže Račiansky jahodový kvet !!!
MAZUMA, s.r.o.